• przygotowywania pism procesowych i wniosków,
 • przeprowadzenia postępowania spadkowego,
 • przygotowania odwołań, zażalenia, sprzeciwy, apelacje, skargi,
 • zlecenia podjęcia czynności prawnych w postępowaniu sądowym oraz egzekucyjnym,
 • reprezentacji przez sądami oraz organami egzekucyjnymi,
 • przygotowania pism oraz formularzy urzędowych
  i do prokuratury,
 • przygotowania pełnomocnictw i projektów testamentów,
 • przygotowania i sprawdzania projektów umów
  i kontraktów,
 • przygotowania projektów aktów wewnętrznych (statutów, regulaminów, uchwał, itp.),
 • działania jako pełnomocnik sprawujący zarząd majątkiem lub interesami strony,
 • opracowania podań, formularzy i wniosków w szerokim zakresie spraw,
 • rejestracji spółek w KRS oraz składanie zmian do KRS

Dodatkowo świadczymy usługi:

 • przyjmujemy stałą opiekę nad majątkiem Zleceniodawcy - dotyczy osób wyjeżdżających na kontrakty za granicę lub przebywających poza miejscem zamieszkania,
 • wyszukujemy aktualne, archiwalne i projekty aktów prawnych,
 • działamy jako pełnomocnik pozostający w stałym stosunku zlecenia (zarząd majątkiem lub interesami strony i stały stosunek zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia),
 • przyjmujemy stałą opiekę nad majątkiem Zleceniodawcy - dotyczy osób wyjeżdżających na kontrakty za granicę lub przebywających poza miejscem zamieszkania.

 • ekspresowe podjęcie zleconych czynności,
 • obsługa prawna na najwyższym poziomie merytorycznym,
 • kompleksowe i jednorazowe usługi prawne dla osób fizycznych i prawnych,
 • zróżnicowane modele współpracy dostosowane do potrzeb Klienta,
 • indywidualne i kreatywne podejście do każdego
  z naszych klientów,
 • profesjonalizm wynikający z doświadczenia w pracy sądów powszechnych,
 • możliwość bieżącego monitorowania podjętych przez Kancelarię działań za pomocą raportów,
 • troska o dobro Klienta,
 • profesjonalne i rzetelne podejście do każdej sprawy,
 • stała komunikacja z Kancelarią za pośrednictwem Internetu (e-mail), komunikator gg oraz telefonu komórkowego,
 • gwarantowane bezpieczeństwo i poufność danych – wszystkie informacje są zabezpieczone przed przejęciem a kserokopie dokumentów profesjonalnie niszczone po zakończeniu współpracy.

Kancelaria Prawnicza "DORADCA" działa na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonego przez Prezydenta Wrocławia pod numerem 201033

REGON nr 020903063

NIP 914-146-70-29

tel. 0 668 922 097

kancelaria.doradca@poczta.fm Gadu Gadu: 20037

Free Web Hosting